fredag 30. oktober 2015

Sausenebb av noen menneskerVi har nok alle blitt utsatt for disse. Lover og regler gjelder ikke for dem. De er bare veiledende. Det viktigste er dem selv og andre som ferdes i trafikken skal gjøre som disse sier og vil.

Noen har til og med gått så langt som å si at andre billister holder seg hjemme.

Hvem er det jeg snakker om?

RÆVKJØRERNE
De som på død og liv skal ligge oppå støtfangeren din, uansett hvor fort du kjører. Selvsagt forstår jeg at man blir irritert av å ligge bak en som kjører 40 km/t i 50 sonen. Jeg blir irritert selv, men ingenting godt kommer ut av å stresse sjåføren der framme. Heller omvendt.

Her er noen av de utrolige påstandene jeg har hørt/lest:

1. Jeg er sent ut til møtet/kinoen/fergen osv og har det travelt
Ja, DU har det travelt, men da må du også starte tidligere hjemmefra. Det er ikke de andre trafikkantene sin skyld at du er sen.

2. Folk må jo skjønne at jeg vil forbi
Nei, det kan de ikke skjønne. De er ikke tankelesere. De holder fartsgrensen og kjører til og med noen km/fortere, men allikevel skal du rævkjøre dem. Når de klarer å holde fartsgrensen, bør du klare det også. 

3. Jeg er en god sjåfør og har kjørt lenge
Det har du lov til å mene, men en god sjåfør er du dessverre ikke. En god sjåfør holder 3-sekunders avstand til bilen foran. Dette er for å unngå personskade ved oppbremsing. Tenk hvis bilen foran har barn med og du ligger 1 sekund fra denne bilen. Du kan bli ansvarlig for å ha skadet et barn for livet. Hadde du klart å leve med deg selv etterpå?

4. Jeg har ingen plikt til å ta hensyn hvis det kommer dyr ut i veien
Jeg viker ikke unna. Hvis du virkelig mener dette, burde du lese Lov om Dyrevelferd

Sitat: "Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger".

Så hvis du kjører på et dyr med vilje fordi du ikke gadd å gjør en unnamanøver, bryter du loven. Uansett. Er du uheldig og kjører på et dyr, er det DIN jobb å sjekke om det lever og hvis det gjør det, er du også pliktig til å avlive det. Dette gjelder selvsagt ikke vilt, men da skal du ringe Mattilsynet eller politiet. Hvis du fortsetter å kjøre fordi du ikke "våger" å avlive det, begår du en kriminell handling og da er det å håpe på at en av sjåførene som var vitne til hendelsen har dashbord-kamera.

5. Skiltene er bare veiledende
Hvilken kjøreskole er det som mener dette? Jeg tror ikke noen på noen som helst kjøreskole har ytret dette. Dette må vær stemmen i ditt eget hodet som har lurt deg til å tro dette, men du kan jo kverulere med politi og rettssystemet om akkurat dette.

Til slutt vil jeg si at jeg håper du også får en rævkjører, men at du slipper å få nakkesleng ved en bråstopp.


Ha en trygg og skadefri dag helg.