torsdag 19. november 2015

Takk og farvel


Det har blitt mange farvel den siste tiden. Noen av de jeg har sagt farvel til, har jeg hatt som venner gjennom mange år og noen har jeg ikke hatt som venner så veldig lenge.

Slike farvel kan være både gode og bitre, men man kommer til et punkt der man ikke orker mer av rasisme, fordømmelser og usakligheter.

Jeg snakker selvsagt om Facebook og folk jeg har hatt på vennelisten min. Etter terrorhandlingene i Paris før helgen, har det haglet med rasistiske ytringer fra enkelte folk på vennelisten. Det er et spesielt land som går igjen, og dette landet består nesten bare av etterkommerne etter de som flyktet fra Norden og andre europeiske land. Jeg tror jeg har fjernet minst 10 stykker på disse dagene. Jeg trodde at jeg hadde venner på facebook som var litt reflekterte og hadde mulighet til å se en sak fra flere sider og sette seg inn i andre menneskers situasjon, men jeg har blitt skuffet over flere.

Jeg respekterer at folk har andre meninger enn meg selv, men når de beskriver flyktningene fra Syria som terrorister og parasitter, sier jeg takk og farvel.


Leve skrekken!.
http://theconservativetreehouse.com/2015/11/13/ironic-timing-report-first-load-out-of-anticipated-10000-syrian-refugees-has-arrived-in-new-orleans/

Jeg begynner å bli fed-up av folk som velter seg i hat til andre mennesker. Har vi glemt krigen og alle nordmenn som flyktet til Sverige? Det ser nesten slik ut. Hva er det som er forskjell på norske flyktninger og flyktningene fra Syria?

Absolutt ingenting. Begge disse flyktet/flykter fra krig. De leter etter et sted å føle seg trygg. At det skjuler seg terrorister blandt de syriske flyktningene, må vi nesten regne med, men vi skal ikke dømme de uskyldige av den grunn. Er det greit at hele Norge skal få lide for det ABB gjorde, eller at Tyskland skal lide for det Hitler gjorde?

Det finnes ikke snille og slemme flyktninger. Det finnes tullinger blandt dem. Det gjør det overalt. Jeg tror 99% av alle flyktninger som kommer, er takknemlige for den hjelpen som de får. Den ene prosenten som klager og sutrer over at de ikke blir møtt med luksus og tilbud om penger, forsvinner fort andre steder, da de ikke er reelle asylsøkere.

Allikevel
Selv om jeg er positiv til at vi skal hjelpe de som kommer som flyktninger, bør vi også ha litt is i magen. Det jeg er engstelig for, er om vi tar inn for mange. Vi kan ikke og skal ikke ta inn flere enn vi klarer å hjelpe. Flyktningene skal ha penger til livsopphold, de skal ha et sted å bo, de skal ha medisinsk hjelp og psykiatrisk hjelp. Mange har jo fått alvorlige traumer av å ha flyktet og kanskje sett sine barn dø i armense sine. 

Tar vi inn for mange, vil alle tape på det. Staten vil absolutt tape på det, du og jeg vil tape på det, helsevesenet vil tape på det og flyktningene selv vil tape på det, hvis vi ikke evner å hjelpe de som trenger det (medisin, mat, penger, bolig). Vi kan ikke og skal ikke ha nødstilte mennesker boende på gaten annet enn de som har valgt det selv.

Nå nærmer advent seg også og jeg håper at vi kan åpne hjertene våre og se menneskene i den strømmen som kommer til landet vårt. De er individer med en egen historie og opplevelser. Ikke vær redd dem og nå du ser en muslim, ikke tenk "terrorist". Tenk medmenneske, tenk historie, tenk at denne personen er unik.

Kan du ikke se skogen for bare trær? Forsøk å se ting fra det andre mennesket sitt synspunkt.

Tenk på at ikke alle tyskere var nazister og ikke alle nordmenn er som ABB.

Vær et åpent medmenneske med stort hjerte.

Det vinner alle på