onsdag 5. oktober 2016

Så utrolig hjerteskjærende

2 bilder: www.shutterstock.com
I det siste har det vært skikkelig bråk rundt fb-gruppen Mannegruppen Ottar. Dette bråket er basert på at i den lukkede fb-gruppen har vært vitset om voldtekt, barnedrap og incest. Noen av disse har også truet kvinner, bl a en jente på 13 år.

Det har vært mye skriverier i avisene ang. dette og sist jeg sjekket medlemstallene, hadde disse sunket med 10 000 medlemmer.

Det er klart at admins ikke har kontroll på hva som postes i den gruppen. Det finnes ukrutt overalt, MEN når de oppdager dette, burde de ha fjernet innlegget og kastet medlemmet ut. Det gjør de ikke. Det er derimot forbudt for medlemmene å rapportere innlegg til Facebook. Saken  er bare den at:

De får ikke vite hvem som har rapportert, da alle rapporteringer er anonyme, så den trusselen der faller på steingrunn.

Donasjon
MO bestemte seg for å donere penger til Barnekreftforeningen, for å vise at de ikke er så ille som folk vil ha det til, men hør dette:


Barnekreftforeningen vil ikke ha pengene deres

Slikt står det respekt av. BKF viser her integritet og har tatt en klar avstand fra mennesker som har den holdningen til straffbare forhold. Absolutt ingen som har et snev med empati, vil ha noe som helst med den gruppen å gjøre. Jeg er sikker på at BKF får inn masse penger fra vanlige donasjoner, takket være standpunktet og at de har vært omtalt i en rekke aviser.

Tenk på at et sted i Norge sitter en liten gutt eller pike og gråter fordi en voksen nettopp har gått ut fra rommet deres etter å ha utsatt barnet for seksuelle overgrep.

Tenk på at et sted i Norge går et barn og forbereder seg og gruer seg til å fortelle om hva de blir utsatt for til en forelder, helsesøster eller klasseforstander.

Tenk på at et sted i Norge er et barn skamfert for livet etter å ha blitt voldtatt av en voksen person som de så opp til.

Tenk på at et sted i Norge går det en tenåring som har fått ødelagt hele resten av livet etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Tenk på at et sted i Norge gruer en tenåring/voksen seg til rettssaken de må igjennom slik at den som begikk overgrepet får sin straff.

Tenk på at et sted i Norge går et lite barn rundt og er sikker på at det er deres skyld at den voksne personen begikk overgrep, fordi det har h*n blitt fortalt.

Tenk på at et sted i Norge er det et barn som tenker på at det eneste de kan gjøre for å komme utav misbruket, er å ta sitt eget liv.

Tenk på at et sted i Norge er det tenåringer som har blitt fortalt at siden de ble utsatt for seksuelle overgrep, kommer til å bli overgripere selv.

Tenk på at et sted i Norge sitter en mor eller far og bebreider seg selv for at de ikke plukket opp signalene de burde ha sett tidligere.

Tenk på at et sted i Norge sitter en familie og gråter over at deres nyfødte døde i krybbedød.

Tenk på at et sted i Norge blir et barn drept som resultat av vold fra nære pårørende.

Tenk på at et sted i Norge dør et lite barn av kreft.

Tenk på at et sted i verden selges jenter som barnebruder.

Tenk på at et sted i verden blir et barn drept pga at noen vil selge organene deres.

Hvis du synes dette er noe å lage vitser av, mangler du noe essensielt i hjernen din. 

Nemlig
Medfølelse
Medmenneskelighet
Kjærlighet
Respekt
og 
forståelse for andres situasjon

Ekte mannfolk spøker ikke med slike ting