lørdag 30. november 2013

Julekonkurransen Del 1. Christmas competition part 1

Så er vi igang med den årlige julekonkurransen. I år som ifjor gjelder det å finne feilen som er i det ene bildet. Premiene er

1. Digital Fotoramme
2. Syrin dusjsåpe, bodylotion og toalettveske
3. Bomullsblomst dusjsåpe, deodorant og toalettveske.

Dette er reglene:

1. Det er ikke om å gjøre å svare først på oppgavene. Alle som svarer, blir med i trekningen.


2. Jo flere oppgaver du svarer på. Jo større er sjansen for at nettopp DU blir trukket ut som vinner.


3. Du kan bare svare en gang pr oppgave.


4. Du kan ikke svare som anonym. 


5. Ønsker du ikke å oppgi navnet ditt, kan du bruke initialer. Ikke bruk nick da det er vanskelig    å vite om det da blir riktig vinner.

   Om du legger igjen en mailadresse når du svarer på oppgavene, er det lettere å ta kontakt          med deg, men detter er ikke påkrevet.

6. Du kan velge om du vil svare her, på Facebook eller sende meg en mail (se "Kontakt").

7. Du kan svare på alle oppgavene frem til trekningen

Det vil være 2 oppgaver hver uke frem til trekningen som skjer den 20. desember. Oppgavene vil bli lagt ut hver søndag og torsdag i denne perioden.
Vinnerne vil få beskjed via mail (hvis de har lagt igjen mailadressen), eller på bloggen her samme dagen.

Premiene vil bli sendt ut så fort jeg har fått adressene.

Ok. Da går vi igang:


Hva er feil på det nederste bildet?
What is wrong/missing in the bottom picture?


For my English readers:

Today we start with the annual Christmas competition. This year, as last year it is important to find what's missing in the bottom picture.

The prizes are

1 Digital Photo Frame
2 Lilac shower gel, body lotion and make up bag
3 Cotton Flower shower gel, deodorant and make up bag

These are the rules:

1 It's not about being the first person to answer the task. All answers count.

2 The more tasks you answer. The greater the chance that YOU will be the winner.

3 You can only answer once per task.

4 You can not reply anonymously.

5 Do you not want to enter your name, use initials. Do not use nick names
  If you leave your email address when responding, it is easier for me to get incontact you, mail  address is not required.

6. You can choose whether you'll write your answer here in this blogg, on Facebook or email (see "Contact information".

7. You can answer all the tasks until 20. December.

There will be two tasks each week until the winners are drawn on the 20 December. 

The tasks will be posted every Sunday and Thursday during this period.
Winners will be notified via email (if they have left an email address), or on this blo the same day.

Prizes will be shipped as soon as I've got your addresses available

Unfortunately this competition is only available in Norway